Pajak Gadai Perkhidmatan Terbaik Malaysia
Isnin - Sabtu, 8.30am - 5.30pm | Ahad, 8.30am - 3.30pm

Terma dan Syarat Mata Ganjaran Pawnzon Loyalty Points

Terma dan Syarat Mata Ganjaran Pawnzon Loyalty Points

 1. Kelayakan Keahlian:
  Semua pelanggan Pawnzon boleh mendaftar keahlian percuma untuk mengumpul mata ganjaran Pawnzon Loyalty dengan melawat mana-mana kedai pajak di bawah Pawnzon atau mengaktifkan keahlian mereka menggunakan Akaun Pawnlink sendiri.
 2. Had Penebusan:
  Pelanggan hanya dibenarkan menebus maksimum 50% daripada jumlah faedah keseluruhan daripada mata ganjaran.
 3. Penggunaan Mata Ganjaran:
  Mata ganjaran yang dikumpul hanya boleh digunakan dalam urus niaga seterusnya.
 4. Tempat Penebusan:
  Mata ganjaran yang diperolehi melalui program Pawnzon Loyalty Point boleh digunakan di manamana kedai pajak rangkaian Pawnzon.
 5. Luput dan Ketidakaktifan Mata:
  Pawnzon Loyalty Point akan luput selepas 1 tahun jika akaun tidak aktif. Akaun yang tidak aktif selama 3 tahun akan dipindahkan ke dormant server.
 6. Pengiraan Mata Ganjaran:
  Mata Ganjaran diberikan sebagai jumlah keseluruhan; perpuluhan tidak termasuk dalam pengiraan mata. Sebagai contoh, RM60.73 akan dianggap sebagai 60 mata.
 7. Pengambilan Semula Mata:
  Dalam kes pengambilan semula mata, pelanggan masih akan menerima mata dari pindahan, tetapi selepas pemotongan mata yang diambil. Pengiraan akan disesuaikan dengan sewajarnya.
  Contoh:

  Komponen Kiraan
  Faedah Dibayar RM 100
  Tuntutan dari Mata Ganjaran -RM 1.8
  Jumlah Sebenar Dibayar RM 98.20
  Mata Diterima 98 points
 8. Ringkasan Pengiraan Mata Pawnzon:
  Pengiraan untuk mata ganjaran PAWNZON diringkaskan seperti berikut:
  a) Formula:
  Formula: Faedah – (Faedah x 10) – Mata ganjaran – (0.1% daripada Faedah) – Cashback
  • Contoh: Untuk faedah yang dibayar sebanyak RM 10 dengan 100 mata diperolehi, kadar pertukaran adalah RM 0.10.
  b.) Struktur Ganjaran Mata:
  Pelanggan yang memindahkan tiket gadai mereka dalam tempoh 3-5 bulan akan diberi ganjaran 3 kali ganda mata biasa.
  Pelanggan yang memindahkan tiket gadai mereka pada bulan 0, 1, 2, atau 6 akan diberi 1 kali mata ganjaran biasa.
  Pelanggan yang memindahkan tiket yang luput (lebih dari 6 bulan) tidak akan diberi mata ganjaran.

  Tempoh Pemindahan Tiket Mata Ganjaran
  Dalam masa 3-5 bulan 3 kali
  Pada 0, 1, 2, 6 bulan 1 kali
  Surat tamat tempoh (>6 bulan) Tiada mata ganjaran

  Dengan menyertai program Pawnzon Loyalty Points, pelanggan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat ini. Pawnzon berhak untuk meminda atau menghentikan program ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.”

Harga Pajak Emas 916: RM2xx

Harga Emas Pasaran 916: RMxxx