Pajak Gadai Perkhidmatan Terbaik Malaysia
Isnin - Sabtu, 8.30am - 5.30pm | Ahad, 8.30am - 3.30pm

Notis Perlindungan Data Peribadi

Notis Perlindungan Data Peribadi

1. Notis ini adalah Notis Perlindungan Data Peribadi (“Notis“) bagi pemegang pajak gadai berlesen (“Pemegang Pajak Gadai“) yang disenaraikan dalam Lampiran.

2. Sebagai pengguna data, Pemegang Pajak Gadai dikehendaki mematuhi prinsip perlindungan data di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“APDP“), termasuk untuk memaklumkan subjek data, contohnya anda tentang cara kami memproses data peribadi anda.

3. Notis ini mengawal pemprosesan data peribadi anda berdasarkan penggunaan anda dalam laman web ini. Dengan menilai atau menggunakan laman web atau apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman web (“Perkhidmatan“), anda bersetuju dengan cara kami memproses data peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Notis ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Notis ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan laman web kami atau memberikan apa-apa maklumat di dalamnya.

4. Kami mengumpul data peribadi yang diberikan oleh anda dan/atau mana-mana penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang terlibat dengan kami, yang merangkumi data peribadi berikut tentang anda:

 • Identiti anda (termasuk nama anda, nombor KP / nombor pasport / alamat /jantina / bangsa / taraf kewarganegaraan);
 • Maklumat anda untuk dihubungi (termasuk nombor telefon dan e-mel anda);
 • Maklumat pembayaran anda (termasuk maklumat kad kredit dan debit);
 • Penggunaan laman web dan Perkhidmatan oleh anda (termasuk tarikh dan masa anda menggunakan Perkhidmatan, halaman dilihat, dan butiran lain yang berkaitan); dan
 • Data Peranti (termasuk alamat IP peranti dan aktiviti sistem lain),

(“Data Peribadi“).

Sesetengah maklumat dikumpul bagi tujuan analisis dan penilaian untuk membantu kami menambah baik laman web dan/atau Perkhidmatan kami, dan tidak akan digunakan bersama-sama apa-apa maklumat peribadi yang lain.

5. Tujuan Data Peribadi anda dikumpul dan diproses adalah berbeza-beza dan mungkin merangkumi semua atau mana-mana satu atau lebih tujuan berikut:

 • melengkapkan pendaftaran Perkhidmatan;
 • memudahkan penggunaan dan akses anda kepada Perkhidmatan;
 • memproses pembayaran yang anda lakukan;
 • bagi tujuan pengesahan dan keselamatan;
 • bagi tujuan perhubungan dan komunikasi termasuk memberikan maklum balas kepada apa-apa pertanyaan dan aduan;
 • untuk pelaporan pengurusan termasuk pematuhan, audit dan penilaian risiko pengurusan dan pemantauan serta untuk mematuhi keperluan perundangan;
 • untuk penyiasatan aduan, urus niaga yang disyaki mencurigakan dan untuk pencegahan dan pengesanan jenayah;
 • untuk melindungi dan menegakkan hak kami, termasuk mendapatkan semula apa-apa hutang yang perlu dibayar kepada kami;
 • bagi tujuan pentadbiran dan pengurusan secara umum;
 • untuk memantau dan menganalisis penggunaan anda pada laman web dan trend lain;
 • untuk mengubah suai mengikut keperluan tertentu dan menambah baik laman web dan Perkhidmatan yang disediakan di dalamnya;
 • untuk meningkatkan fungsi laman web dan menjadikannya mesra pengguna; dan
 • untuk semua tujuan lain yang berkaitan atau berhubung dengan perkara di atas.

6. Kami boleh, jika perlu, mendedahkan data peribadi anda kepada pihak berikut (termasuk mereka yang di dalam atau di luar Malaysia):

 • ejen, vendor, perunding, dan penyedia perkhidmatan lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada penyedia perkhidmatan profesional dan/atau pembayaran) yang memberikan perkhidmatan termasuk perkhidmatan pemprosesan data yang berkaitan dengan tujuan di atas;
 • ejen dan penasihat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada perunding profesional) dan mana-mana orang lain yang anda maklumkan dan beri kuasa;
 • agensi kerajaan / badan berkanun / pihak berkuasa;
 • pemegang serah hak kami atau pemegang serah hak yang berpotensi dan pengganti hak milik;
 • mana-mana orang yang berada di bawah tanggungjawab kerahsiaan dan yang telah menjalankan tanggungjawab untuk merahsiakan data sulit tersebut; dan
 • mana-mana orang semasa atau berkaitan dengan apa-apa percantuman, penjualan aset syarikat, penyatuan atau penstrukturan semula, pembiayaan atau pemerolehan semua atau sebahagian daripada perniagaan kami oleh atau ke dalam syarikat lain (jika ada).

7. Kami tidak akan mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga yang bukan anggota gabungan tanpa persetujuan anda. Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan data peribadi anda (di dalam dan di luar Malaysia) dengan niat yang baik:

 • untuk mematuhi keperluan kerajaan, agensi penguatkuasaan undang-undang, manamana pihak berkuasa yang kita tertakluk kepadanya atau apa-apa perintah mahkamah;
 • seperti yang diperlukan atau berkaitan berhubung dengan apa-apa proses perundangan;
 • jika dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang; atau
 • seperti yang perlu atau wajar secara munasabah untuk melindungi hak, harta, atau keselamatan pengguna kami, pekerja kami, pemilik hak cipta, pihak ketiga atau orang awam.

8. Anda boleh menolak atau mengehadkan pengumpulan Data Peribadi anda. Jika anda berhasrat untuk menolak, maklumkan kepada kami sebaik sahaja permohonan kami untuk mendapatkan Data Peribadi anda dibuat, yang dalam hal ini sila ambil maklum bahawa anda tidak akan dapat menggunakan Perkhidmatan itu. Sila lihat perkara 11 di bawah tentang cara membuat permohonan untuk menolak atau mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda.

9. Kami akan mencatat semua maklumat (termasuk Data Peribadi) yang kami kumpulkan daripada anda di dalam rekod kami, setakat Akta Pajak Gadai 1972 memperuntukkan keperluan tersebut. Anda boleh, pada bila-bila masa sepanjang waktu kami beroperasi, membuat permohonan berikut:

 • pemeriksaan;
 • pindaan pada apa-apa maklumat yang sudah lapuk atau tidak tepat; dan
 • pengguguran maklumat, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian.

Berkenaan dengan permohonan untuk menghapuskan maklumat anda, sila ambil maklum bahawa kami akan menghapuskannya hanya selepas barang terakhir daripada semua barang yang anda gadai telah ditebus, atau dengan cara lain dilupuskan mengikut Akta Pemegang Pajak Gadai 1972.

10. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan Data Peribadi anda selamat daripada apa-apa kehilangan yang tidak disengajakan, kemusnahan dan penyalahgunaan atau apa-apa pengubahsuaian, akses dan pendedahan tanpa kebenaran dan kami tidak akan menggunakan Data Peribadi anda untuk apa-apa tujuan yang tidak berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan dalam Notis ini.

11. Untuk apa-apa pertanyaan atau aduan atau permohonan untuk mengakses, membetulkan atau mengehadkan kami daripada memproses data peribadi anda, anda boleh menghubungi Pemegang Pajak Gadai anda masing-masing, melalui nombor yang boleh dihubungi seperti yang tertera dalam Lampiran di bawah.

12. Pawnzon.com.my menggunakan kuki untuk menyediakan fungsi tapak web yang diperlukan, menambah baik pengalaman anda dan menganalisis trafik kami. Dengan menggunakan tapak web kami, anda bersetuju menerima Dasar Privasi kami dan penggunaan kuki kami.

Jika anda lebih suka laman web kami untuk tidak menggunakan kuki, kami menyediakan anda cara untuk melumpuhkan penggunaannya. Jika anda ingin melumpuhkan kuki dan anda menggunakan penyemak imbas web Google Chrome, pilih “Sekat semua kuki” dalam tetapan “Keselamatan dan Privasi” Chrome. Jika anda menggunakan penyemak imbas lain, semak dengan pembekal anda untuk mengetahui cara untuk melumpuhkan kuki.

13. Kami berhak untuk mengubah suai dan menukar Notis ini pada bila-bila masa. Apa-apa perubahan pada Notis ini akan disiarkan di laman web. Anda haruslah memeriksa Notis kami setiap kali anda mengakses atau menggunakan laman web atau Perkhidmatan kami, supaya anda tahu tentang versi Notis terkini yang diguna pakai.

14. Jika terdapat apa-apa ketidakselarasan antara versi bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu Notis ini, versi bahasa Inggeris hendaklah digunakan.

LAMPIRAN

Senarai Pemegang Pajak Gadai:

NO. NAMA ALAMAT NOMBOR TELEFON
1. Choong Teck Pawnshop Sdn. Bhd. (462118-A) No. 6, Jalan Melati 3/19, Bandar Malawati, 45000 Kuala Selangor, Selangor.

603 3289 1466

2. Choong Fatt Pawnshop Sdn. Bhd. (462143-X) No. 32, Jalan Besar, 45600 Batang Berjuntai, Selangor

603 3271 9182

3. Choong Thye Pawnshop Sdn. Bhd. (640785-D) No. 2, Jalan Besar, Pekan Kapar, 42200 Klang Selangor.

603 3250 0813

4. Choong Yee Pawnshop Sdn. Bhd. (434592-D) No. 14, Jalan Pandan 3/6A, Pandan Jaya, 55100 Kuala Lumpur.

603 9282 3813

5. Choong Xin Pawnshop Sdn. Bhd. (639053-V) No. 32A-1, Jalan PJU 5/8, Dataran Sunway, 47810 Kota Damansara, Selangor

603 6141 7099

6. Kedai Pajak Yoong Xin Sdn. Bhd. (35952-W) No. 12A, Jalan Bendahara 1/1, Taman Bendahara, 45000 Kuala Selangor, Selangor.

603 3281 2217

7. Pajak Gadai Yoong Tai Sdn. Bhd. (1163803-V) No. 11A, Jalan USJ 10/1F, UEP, 47610 Subang Jaya, Selangor.

603 8081 2896

8. Pajak Gadai Yoong Yee Sdn. Bhd. (1041245-K) No. 26 (Ground Floor), Jalan 14/14 Section 14 (Jalan Semangat), 46100 Petaling Jaya, Selangor.

603 7931 9656

9. Pajak Gadai Yoong Her Sdn. Bhd. (1040608-T) No. 21, Jalan Sungai Kapar Indah 3K, Sungai Kapar Indah, 42200 Klang, Selangor.

603 3292 8892

10. Pajak Gadai Spektrum (Gombak) Sdn. Bhd. (914660-W) No. 62, Ground Floor, Jalan Jernai 2, Medan Idaman Business Centre, Batu 5 ¼, OFF Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur.

603 4032 1172

11. Pajak Gadai Yoong Hua Sdn. Bhd. (1287288-W) No. 14-1 (Ground Floor), Jalan Radin Anum 1, Bandar Baru Seri Petaling, 57000 Kuala Lumpur.

603 9054 5511

12. Pajak Gadai Kemuning Sdn. Bhd. (486421-A) No. 23 Suite 23.01, Jalan Anggerik Vanilla N31/N, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor.

603 5131 3290

13. Pajak Gadai Rantau Panjang Sdn Bhd (1343001-H) No 23, Jalan Sungai Nibong 14A/KU4, Rantau Panjang, 42100, Klang, Selangor.

603 3290 3133

14. Pajak Gadai Setia Sdn Bhd (1343005-K) No. 24, Jalan Setiawangsa 10, Taman Setiawangsa, 54200 Setiawangsa, Kuala Lumpur, Malaysia.

603 4266 3313

15. Pajak Gadai Kuala Selangor Sdn Bhd (1348404-D) Lot 21 (GF), Jalan Raja Jalil, Pekan Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor, Selangor.

603 3289 7913

16. Pajak Gadai JP Sdn Bhd (957225-A) 32, Jalan 2/23a, Taman Danau Kota, 53300, Setapak, Kuala Lumpur.

603 4142 6833

Harga Pajak Emas 916: RM2xx

Harga Emas Pasaran 916: RMxxx