SOALAN YANG SERING DIAJUKAN


Q: Bagaimana kedai pajak gadai kami berfungsi?

A: Gadai janji adalah istilah lain untuk pinjaman cagaran. Kami meminjamkan wang untuk item bernilai seperti Emas, Berlian, Perak, dan Jam Tangan Rolex. Pinjaman adalah berdasarkan nilai barang yang digadaikan. Tempoh pinjaman adalah 6 bulan dan kadar faedah tidak melebihi 2% sebulan dari jumlah keseluruhan gadai.

Q: Apa yang berlaku semasa proses gadai?

A: Barang berharga anda akan dinilai oleh penilai yang terlatih. Kemudian, jumlah gadai akan diberikan secara tunai berdasarkan kadar pasaran semasa. Setelah jumlah gadai dipersetujui, Pengendali Data kami akan mencatat maklumat anda, dan tiket gadai akan dikeluarkan. Tiket pajak gadai digunakan untuk urusan penggadaian pada masa akan datang di kedai pajak gadai kami (Cth. – membayar faedah, menebus barang yang digadaikan, dll.).

Q: Apa yang boleh saya gadai?

A:

  • Emas Kuning
  • Emas Putih
  • Berlian
  • Perak (Hanya terima Bar atau Syiling)
  • Rolex

Q: Apakah syarat untuk memajak gadai barang berharga?

A: Semua individu berumur 18 tahun (selepas tarikh lahir) dan ke atas dengan I/C atau Pasport yang sah.

Q: Adakah terdapat kos tersembunyi atau caj tambahan?

A: Terdapat bayaran RM0.50 untuk setiap tiket pajak gadai yang dikeluarkan. Selain itu, tiada kos tersembunyi atau caj tambahan.

Q: Berapa lama tempoh pinjaman?

A: 6 bulan dari tarikh tiket gadai janji dikeluarkan atau setelah pembaharuan tiket gadai janji baru. (Contoh: Tarikh Gadai = 2 Januari 2020, Tarikh Akhir = 1 Julai 2020)

Q: Apa yang berlaku sekiranya saya tidak membayar balik pinjaman saya?

A: Selepas tarikh akhir pembayaran anda, kami akan memaklumkan anda melalui SMS, panggilan telefon, atau e-mel untuk memanjangkan tempoh pinjaman hingga 30 hari tambahan. Anda tidak perlu membayar jumlah penuh sekaligus; anda hanya perlu membayar faedah; atau anda boleh membayar secara ansuran. Setiap ansuran memanjangkan tempoh pegangan selama enam (6) bulan lagi. Sekiranya anda gagal memperbaharui tiket pajak anda atau menebus barang anda selepas tempoh enam bulan dan 30 hari, barang gadai anda akan dilelong secara terbuka.

Q: Bolehkah saya membayar secara ansuran?

A: Ya, anda boleh membayar secara ansuran pada bila-bila masa dalam jangka masa 6 bulan. Tiket gadai janji baru dengan jumlah pinjaman baru akan dikeluarkan.

Q: Bolehkah saya menilai semula nilai gadai saya?

A: Ya, kami dapat membantu anda menilai semula nilai gadai anda dengan harga pasaran terkini.

Q: Apa itu IPT?

A: IPT adalah pemindahan gadai di antara satu pajak gadai dengan pajak gadai yang lain, kami membantu anda untuk menghantar tiket yang sudah diperbaharui di kedai lain ke kedai asal yang anda pajak.

Q: Apa yang perlu saya lakukan sekiranya kehilangan tiket pajak gadai?

A: Pertama, kami menasihati anda untuk menghubungi kedai pajak gadai kami untuk menghalang barang gadaian anda daripada disalahgunakan oleh orang lain. Kami boleh mengeluarkan tiket gadai janji pendua kepada anda tanpa sebarang caj. Sekiranya anda ingin menebus barang anda atau memperbaharui tiket gadai janji anda, pemilik dikehendaki hadir secara fizikal untuk proses pembaharuan. Sekiranya menghantar wakil, pemilik diminta untuk menulis surat sumpah dengan yakin dan sesuai dengan Akta Pernyataan Berkanun, 1960.

close

Subscribe to our Newsletter

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.