Pajak Gadai Perkhidmatan Terbaik Malaysia
Isnin - Sabtu, 8.30am - 5.30pm | Ahad, 8.30am - 3.30pm

Soalan Lazim (FAQs)

Soalan Lazim (FAQs)

Pajak Gadai ialah istilah lain untuk pinjaman cagaran. Kami meminjamkan wang atas cagaran barangan bernilai merangkumi Emas, Berlian, Perak dan Jam Tangan Rolex. Pinjaman adalah berdasarkan nilai barangan yang digadai. Tempoh pinjaman pula adalah 6 bulan dengan kadar faedah yang tidak melebihi 2% sebulan daripada jumlah gadaian.

Barangan berharga anda akan dinilai oleh Penilai terlatih kami. Kemudian, jumlah pajak gadai akan ditawarkan dalam nilai tunai berdasarkan kadar pasaran semasa. Setelah jumlah pajak gadai dipersetujui, Operator Data kami akan merekodkan maklumat anda, dan tiket pajak gadai akan dikeluarkan. Tiket pajak gadai digunakan untuk urusan masa depan dengan kedai pajak gadai kami (misalnya, bayaran faedah, tebusan barangan yang telah digadai, dll).

Semua individu berumur 18 tahun (selepas tarikh lahir) dan ke atas dengan I/C atau Pasport yang sah

Terdapat bayaran RM0.50 untuk setiap tiket pajak gadai yang dikeluarkan. Selain itu, tiada kos tersembunyi atau caj tambahan.

6 bulan dari tarikh tiket gadai janji dikeluarkan atau setelah pembaharuan tiket gadai janji baru. (Contoh: Tarikh Gadai = 2 Januari 2022, Tarikh Akhir = 1 Julai 2022)

Selepas tarikh tamat tempoh anda, kami akan memaklumkan anda melalui SMS, Panggilan atau mel untuk melanjutkan tempoh pinjaman selama 30 hari tambahan. Anda tidak perlu membayar jumlah penuh sekali gus; anda boleh membayar faedah sahaja; atau anda boleh bayar secara ansuran. Selepas membayar faedah / ansuran, tiket anda akan memanjangkan lagi tempoh pegangan selama enam (6) bulan. Jika anda gagal memperbaharui perjanjian anda atau menebus barangan anda selepas lanjutan enam bulan dan 30 hari, barang gadaian anda akan kemudiannya dilelong secara terbuka.

Ya, anda boleh membayar secara ansuran pada bila-bila masa dalam jangka masa 6 bulan. Tiket gadai janji baru dengan jumlah pinjaman baru akan dikeluarkan.

Ya, kami dapat membantu anda menilai semula nilai gadai anda dengan harga pasaran terkini.

IPT adalah “Inter Pawn Transfer”, untuk memudahkan urusan pelanggan kami melakukan pembaharuan tiket and membuat pembayaran di rangkaian kedai pajak gadai yang terdekat (15 rangkaian kedai pajak gadai di Selangor & Kuala Lumpur). Kami akan membantu anda untuk menghantar tiket yang sudah diperbaharui dari kedai yang anda buat pembayaran ke kedai asal yang anda pajak.

Pertama sekali, kami menasihati anda untuk menghubungi kedai pajak gadai kami untuk menahan barang gadaian anda untuk mengelakkan orang lain daripada menggunakan tiket anda. Kami boleh mengeluarkan tiket pajak gadai SALINAN untuk anda tanpa sebarang caj. Jika anda ingin menebus barangan anda atau memperbaharui tiket pajak gadai anda; Pemilik dikehendaki hadir secara fizikal untuk proses pembaharuan. Jika wakil dihantar, pemilik dikehendaki menulis Akuan Sumpah Kerahsiaan menurut Akta Akuan Berkanun, 1960.

Anda boleh mendaftar sebagai ahli kami melalui pautan ini: https://member.pawnlink.com.my/register atau kunjungi mana-mana kedai pajak gadai terdekat dalam rangkaian kami dan dapatkan bantuan daripada kakitangan di sana.

Pendedahan

  • Tiada tempoh bayaran balik minimum. Tempoh pembayaran maksimum bagi gadai adalah enam (6) bulan dari tarikh transaksi, dengan kemungkinan sambungan tertakluk kepada kelulusan.
  • Kadar Peratusan Tahunan Maksimum (APR), yang merangkumi kadar faedah ditambah yuran dan kos lain untuk setahun adalah 24%.
  • Contohnya, pinjaman sebanyak RM 1,000.00 dengan kadar faedah bulanan sebanyak 1.5% selama tiga bulan akan mengakibatkan caj faedah sebanyak RM 45.00. Dengan itu, jumlah keseluruhan yang diperlukan untuk menebus item gadai adalah sebanyak RM 1,045.00.
  • Kami tidak menawarkan pinjaman gadai yang memerlukan pembayaran penuh dalam tempoh 60 hari atau kurang, dari tarikh penerbitan pinjaman gadai.

Harga Pajak Emas 916: RM2xx

Harga Emas Pasaran 916: RMxxx